Információk az óvodai jelenkezésről


Kedves Édesanyák, Édesapák!

A nevelési évnek ebben az időszakában, az óvodai beíratással kapcsolatos tájékoztatás idején, a jelenlegi járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a leendő kiscsoportos gyermekekkel és szüleikkel intézményünkben találkozhassunk. Az óvodánk iránt érdeklődő kedves családok nem tapasztalhatják meg személyesen, hogy a ránk bízott gyermekeket keresztyén értékrend alapján, legjobb tudásunknak megfelelően, érzelmi biztonságot nyújtó környezetben, derűs, szeretetteljes légkörben, a szülőkkel szorosan együttműködve neveljük. A személyes találkozás helyett, egy összeállítással szeretnénk bemutatni, hogy a református nevelés és szemlélet által, boldog, tartalmas, felejthetetlen élményekben gazdag óvodáskort tudunk teremteni, melyre, iskolába lépésük során jól lehet építkezni.
Bízunk abban, hogy óvodaválasztásukhoz így is sikerül segítő információkkal, gondolatokkal, érzelmekkel szolgálnunk.

Lozsu óvoda videós bemutatkozás

Tudnivalók az óvodába történő jelentkezésről:
Tervezett ideje: március 09. kedd 13,00-18,00 óra
Formája: A vírushelyzet alakulása függvényében személyesen vagy elektronikusan. Jelentkezésükhöz lelkészi ajánlásokat, keresztlevelek másolatát szívesen fogadunk. A jelentkezés módjáról a későbbiekben pontosabb, részletesebb tájékoztatást adunk.
Szeretettel várjuk kérdéseiket, érdeklődésüket a hivatalos elérhetőségeinken.

Kocsi Zsuzsanna
igazgatóhelyettes