Lorántffy hírek

2021-12-20, 12:30

„A jókedvű adakozót szereti az Isten.”
(2 Kor 9:6)

Kedves Szülők!
Kedves Diákok!

Szeretettel köszönöm azt a sok-sok adományt, amelyet eljuttattak iskolánkba az adventi időszakban! Nagyon sok tartós élelmiszert és pénzadományt gyűjtöttünk közösen össze. Ennek egy részét december 14-én Dr. Petró László Nagytiszteletű Úrral elszállítottuk Beregdarócra, ahol átadtuk a Kárpátaljai Református Egyház Főgondnokának, Nagy Bélának, aki a Beregszászi Református Diakóniai Központ vezetője is.
A Központ munkatársai fogják majd adományainkat a beregszászi nehéz helyzetben lévő magyar református családoknak eljuttatni.
Ezúton szeretném tolmácsolni Főgondnok Úr őszinte köszönetét és háláját azért, hogy iskolánk közössége minden évben szívügyének tekinti a kárpátaljai református gyülekezet sorsát.
A Református Szeretetszolgálat adományokkal megtöltött dobozait pedig december 16-án adtuk át a gyűjtést szervező szeretetszolgálat munkatársainak.

Szeretettel kívánok Önöknek boldog, meghitt karácsonyt, és Istenünk áldásában gazdag új évet!

Dr. Farkasné Papp Ágnes
igazgató

Adományaik Csomagolás, dobozolás Indulás előtt