Ütemterv 2017/2018. tanév

Tanév előkészítése Fontos időpontok Felvételi, beiratkozás
Szünetek Ünnepélyek, rendezvények Versenyek, mérések, bemutatórák
Értekezletek Családi istentiszteletek Erdei iskola

Tanulmányi versenyek:

Belső szervezésű házi versenyek, tanév során kiírásra kerülő városi, megyei, regionális, országos megmérettetések.
Támogatott országos versenyek listája: 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről - 3. sz. mell.

Iskolai belső mérések:

Külső mérések:
(14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján)

 1. DIFER mérés:
   - létszámfelmérés: 2017. október 13-ig
   - mérés: 2017. december 1-ig
  Felelős: Molnár Tímea, Patay Istvánné, Magyarné Fabó Judit
 2. fizikai állapot
   - felmérése: 2018. január 9. - április 27. között.
   - eredményrögzítés:2018. június 1-ig.
  Felelősök: testnevelő tanárok
 3. írásbeli idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon: 2018. május 16. szerda
  Felelős: Kocsi Zsuzsanna
 4. országos kompetenciamérés a 6., 8., 10. évfolyamokon: 2018. május 23., szerda
  Felelős: Kocsi Zsuzsanna
 5. érettségi vizsgák: (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján
  Jelentkezési határidő a 2017/2018. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszakra
  2018. február 15.
   - Írásbeli érettségi vizsgák időpontjai: lásd 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 1. számú melléklet.
   - Szóbeli érettségi vizsga időpontja: 2018. június 18-20., hétfő-szerda
  Felelős: Molnár Tímea, ,osztályfőnökök, érettségiztető tanárok

Belső továbbképzések - bemutató órák:

Október: Fitzné Radics Mária matematika 7. osztály
November: Zentainé Kovács Ibolya környezetismeret 2. osztály
Március: Magyarné Fabó Judit magyar nyelv és irodalom 1. osztály
Felelős: Dr. Farkasné Papp Ágnes