Ütemterv 2018/2019. tanév

Tanév előkészítése Fontos időpontok Felvételi, beiratkozás
Szünetek Ünnepélyek, rendezvények Versenyek, mérések, bemutatórák
Értekezletek Családi istentiszteletek Erdei iskola

Tanulmányi versenyek:

Belső szervezésű házi versenyek, tanév során kiírásra kerülő városi, megyei, regionális, országos megmérettetések.
Támogatott országos versenyek listája: 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről - 3. számú melléklet

Iskolai belső mérések:

tanév közben:

tanév végén:

Külső mérések:
(13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján)

 1. DIFER mérés:
   - létszámfelmérés: 2018. október 13-ig
   - mérés: 2018. november 30-ig
  Felelős: Molnár Tímea, Gáspárné Szántó Ildikó, Kurucz Csilla
 2. fizikai állapot
   - felmérése: 2019. január 9. - április 26. között.
   - eredményrögzítés:2019. május 31-ig.
  Felelősök: testnevelő tanárok
 3. írásbeli idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon: 2019. május 22. szerda
  Felelősök: Kocsi Zsuzsanna, Dr. Farkasné Papp Ágnes
 4. országos kompetenciamérés a 6., 8., 10. évfolyamokon: 2019. május 29., szerda
  Felelősök: Kocsi Zsuzsanna, Dr. Farkasné Papp Ágnes
 5. érettségi vizsgák: (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján
  Felelősök: Molnár Tímea, osztályfőnökök, érettségiztető tanárok

  Jelentkezési határidő a 2018/2019. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszakra
  2019. február 15.

   - írásbeli érettségi vizsgák időpontjai: lásd 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 1. számú melléklet.
   - szóbeli érettségi vizsga időpontja: 2019. június 18-20., kedd - csütörtök

Belső továbbképzések - bemutató órák:

A belső önértékelésekhez és minősítési eljárásokhoz kapcsolódóan.
Felelősök: Dr. Farkasné Papp Ágnes