Tisztelt Szülők!

A következő tanévi tankönyvrendeléshez szükséges „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2016/2017. tanévre” dokumentum honlapunkról letölthető.

Kérjük mindazokat, akiknek jogosultsága jelenleg már megvan, és 2016. június 10-én is fennáll, az igénylőlapot és a szükséges igazolásokat szíveskedjenek legkésőbb 2016. április 15-ig az iskola titkárságára juttassák el!

Amennyiben a kedvezményre jogosultságot jelenleg nem tudja igazolni, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan 2016. szeptember 1-ig, de legkésőbb október 15-ig igazolja, akkor csak az aláhúzással jelölje meg, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvezmény a tanuló esetében. Kérjük, hogy az így, utólag kapott igazolást annak kézhezvétele után haladéktalanul szíveskedjenek behozni az iskolába!

A dokumentumok késedelmes beérkezése a tankönyvrendelésnél problémát okozhat, ezért kérjük – saját érdekükben – a fent kért dokumentumokat mindenképpen határidőre adják le az iskolában!

Tisztelettel: 

Molnár Tímea

igazgató