Étkezési szabályzat

Érvényes: 2018. szeptember 1-től

I. Térítési díjak

1.

Tanulók:

tízórai:

135 Ft

ebéd:

450 Ft

uzsonna

135 Ft

Összesen:

720 Ft

2.

Kollégisták:

reggeli:

275 Ft

tízórai:

135 Ft

ebéd:

450 Ft

vacsora:

270 Ft

Összesen:

1130 Ft

Tízórai igénylése az iskola minden tanulója számára kötelező.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők:
• az általános iskolában ingyenes étkezésre jogosultak,
• a gimnáziumban 50 %-os kedvezményt kapnak.

50 %-os kedvezményt kapnak továbbá:
• a 3 vagy többgyermekes családok,
• a tartósan beteg gyermeket nevelő családok.

II. Térítési díj befizetése

Átutalással: minden hónap 20-ig az UniCredit Banknál vezetett alábbi bankszámlaszámra

10919002-00000012-90130008
  Kérjük, szíveskedjenek a közlemény rovatban feltüntetni a tanuló nevét és osztályát!

Készpénzzel: előre megadott, minden hónap 20-ig meghatározott napokon, pénztári nyitvatartási időben, a gazdasági irodában, a pénztárosnál.

III. Lemondás, díjhátralék

Egy havi díjhátralék esetén (tárgyhó 20-a után) a gazdasági iroda írásban felszólítja a hátralékost.

Az étkezések igénylésében történő változást írásban, minden hónap utolsó előtti munkanapjáig fogadunk el!

IV. Záradék

A fenti szabályzattól eltérni csak az igazgató írásos engedélye alapján lehet.

Kaposvár, 2018. szeptember 1.

  Molnár Tímea
igazgató