ÉTKEZÉSI SZABÁLYZAT

Érvényes: 2015. szeptember 1-től

I. Térítési díjak

1.

Tanulók:

tízórai:

121 Ft

ebéd:

408 Ft

uzsonna

121 Ft

Összesen:

650 Ft

2.

Óvodások:

tízórai:

95 Ft

ebéd:

290 Ft

uzsonna

95 Ft

Összesen:

480 Ft

3.

Kollégisták:

reggeli:

253 Ft

tízórai:

121 Ft

ebéd:

408 Ft

vacsora:

269 Ft

Összesen:

1051 Ft

Tízórai igénylése az iskola minden tanulója számára kötelező.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők:

            - az általános iskolában ingyenes étkezésre jogosultak,

            - a gimnáziumban 50 %-os kedvezményt kapnak.

50 %-os kedvezményt kapnak továbbá:

            - a 3 vagy többgyermekes családok,

            - a tartósan beteg gyermeket nevelő családok.

1. Dolgozók:

- valamennyi dolgozó                                                ebéd:   400 Ft

2. Vendégétkezők (éthordóban): ebéd:   770 Ft

II. Térítési díj befizetése

Készpénzzel: A tanulók térítési díját minden hónapban az előre kihirdetett napokon 7,15 - 8,00 óra között és 15,30 - 16,30 óra között a gazdasági irodában, a pénztárosnál kell befizetni.

Átutalással: az UniCredit Banknál vezetett alábbi bankszámlaszámra, minden hónap 15-éig:

10919002-00000012-90130008

A vendégétkezés térítési díját a megrendeléskor előre kell kifizetni.

III. Lemondás, díjhátralék

A tárgynapra történő lemondást a gazdasági hivatal csak 8,00 óráig fogadja el. A lemondott nap(ok) elszámolása a következő befizetés alkalmával történik.

Egy havi díjhátralék esetén (a tárgyhó 15-e után) a gazdasági iroda írásban felszólítja a hátralékost. A díjhátralékokról a gazdasági iroda negyedévenként írásban tájékoztatja a fenntartói jogokat gyakorló Igazgatótanács elnökét.

IV. Záradék

A fenti szabályzattól eltérni csak az igazgató írásos engedélye alapján lehet.

 

Kaposvár, 2015. szeptember 1.

                                                                                                                       Molnár Tímea

                                                                                                                          igazgató