Tisztelt Szülők!

A következő tanévi tankönyvrendeléshez szükséges „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2017/2018. tanévre” dokumentum honlapunkról itt letölthető.

Kérjük mindazokat, akiknek jogosultsága jelenleg már megvan, és 2017. június 10-én is fennáll, az igénylőlapot és a szükséges igazolásokat szíveskedjenek legkésőbb 2017. április 15-ig az iskola titkárságára eljuttatni!

Amennyiben a kedvezményre jogosultságot jelenleg nem tudja igazolni, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan 2017. szeptember 1-ig, de legkésőbb október 15-ig igazolja, akkor csak aláhúzással jelölje meg, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvezmény a tanuló esetében és a nyomtatvány I/B. pontját is töltse ki!

Kérjük, hogy az így, utólag kapott igazolást, annak kézhezvétele után haladéktalanul szíveskedjenek behozni az iskolába!

A dokumentumok késedelmes beérkezése a tankönyvrendelésnél problémát okozhat, ezért kérjük – saját érdekükben – a fent kért dokumentumokat mindenképpen határidőre adják le az iskolában!

A határidő után leadott igazolásokat nem tudjuk befogadni, így a tanuló státusza sem lesz módosítható, a tankönyvek ellenértékéről a KELLO a tanuló nevére számlát fog kiállítani!

Amennyiben lehetséges - a rugalmasabb ügyintézés érdekében - lehetőleg minél többen használják ki a szülői felület által nyújtott lehetőségeket! (https://szuloifelulet.kello.hu)

Tisztelettel: 

Iskolavezetés