Aranyköpések

Az alábbi kis összeállítás tanulóink feleleteiből, fogalmazásaiból való. Körülbelül 10 éve gyűjtögetjük az „aranyköpéseket”. Természetesen kis füzetünkbe azt is pontosan feljegyezzük, hogy ki és mikor mondta ezeket. Tehát nem kitalált mondásokról van szó, bárki ellenőrizhetné (ha megmutatnánk neki a „forrásgyűjteményt”). Amúgy pedig ilyen jókat kitalálni nem, vagy csak igen nehezen, sok fejtörés után tudnánk mi magunk. Így hát őszintén csodáljuk azokat a diákokat, akiknél ez spontán jön. Az aranyköpések gondos tanulmányozása után azt hiszem, minden gyerkőc választ kap arra a kérdésre, miért is szeretnek(?) a tanárok feleltetni, dolgozatot íratni.

Jó szórakozást kívánok!

Mészáros Mónika tanárnő

Versmondások


Arany János: Toldi
„Elfeküdt már a nap túl a nádas réten,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek éppen.”

„Elfeküdt már a nap túl a nádas réten,
A malacnép sír-rí, borjú, bárány béget.”

Kölcsey Ferenc: Himnusz
„Szánd meg Isten a magyart,
Kit fészek hányának.”

József Attila: Betlehemi királyok
„Menny hát király a nevem...”

Egy kis történelem


Ki volt a babiloni birodalom egyik híres uralkodója?

Hamu Rappi.

Kr.e. 2900 körül Ménész fáraó fedezte fel Egyiptomot.

Mikor alakultak ki az első falvak?
A Nílus mentén.
Krisztus után.

Ki egyesítette Alsó- és Felső- Egyiptomot?
Ménes fáraó.
Mimózes fáraó.
Hérosz.

A görögök sokat tanultak a krétáktól.

A görög istenek hallhatatlanok, eledelük az eukaliptusz.

A mitológia a mítoszokat kutató vizsgáló.

Az ókori görög színházban a színészeknek magasított talpú cipőjük, azaz sarujuk vol.t

A VII-VIII. század koreai-magyar hadjáratai...

A magyarok ősei az avarok voltak, a honfoglaláskor velük háborúztunk.

A magyarok a Kárpát-medence elfoglalásakor nem üköztek nagy ellenállásba, az itt élő avarok, szlávok asszimilálódtak.

Mit jelent: ortodox?
Egyetemes vallás.
Iszlám vallás.
Ki volt a kündü?
Szakállas vezér.
Magyarok Kazánországban...

Ferenc Ferdinánd és felesége Szarajevóban hadgyakorlatot tartott.

A magyar történelem egyik jeles alakja vitéz Kőbányai Horthy Miklós.

Természetismeret, életvitel:


Milyen nehéz munkát könnyít meg a centrifuga?
Elég nehéz munkát.

Mit látsz a képen?
A macskából kilóg a farka.

A majom orra helyén lyukak vannak.

A közlekedést nagyban megkönnyítette a hintaló feltalálása.

Hogyan nevezzük a fa föld alatti részét?
Alagút.

A fákon már látni lehet néhány mirigyet.(rügyet)

A szőlő egyik kártevője a peronoszféra.

A kakas elevenen szüli a tojásokat.

Matematika:


Hol használják a római számokat?
Romániában.

Egyenlő nevezőjű törtek összeadását úgy végzem, hogy a számlálót közös nevezőre hozom.

Nyelvtan:


Az ember, amikor még nem tudott beszélni, majom volt.

Milyen mondatnak nevezzük azt, amely közlést fejez ki, és pont van a végén?
Pontos mondatnak.

Angol fordítás:


Az első űrhajós és az első nő orosz volt.

Irodalom fogalmazásokból:


A szobám nagyon rendetlen, a szekrényem össze-vissza, az agyamról meg ne is beszéljünk. A falon sok marhaság van, ez jól kifejezi a személyiségemet. (Az én szobám)

Fillentő füllentő volt, szeretett füllenteni. (Fillentő)

Mikor Jancsi meglátta Iluskát Tündérországban, Iluska keblei még mindig nagyok és gömbölyűek voltak. (János vitéz)

A török támadásnál a magyarok bevették a nőket. (Egri csillagok)

A dúsgazdag királyfi feleségül vette a szépségéről híres juhászembert.

A francia enciklopédia a korszak legnagyobb szellemi válsága volt.

A felvilágosodás eszmerendszere a gondolkodástól és a vallástól mentes.

A mű eme szakasza a látásunkra vizuálisan hat.

Feszültség keletkezik az olvasóban a sok soráthajlás miatt.

A versben új megvilágításba kerül az éj.

Berzsenyi feleségül vette Dukai Reginát.

A szonett ritmusa jakobinus.

Juhász Gyula találta fel József Attilát.

A Nyugat két főszerkesztője Osvát Ferenc és Ignotus volt.