Lorántffy-díj és Lorántffy Emlékérem

Lorántffy-díj

A Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium vezetősége, tantestülete és szülői munkaközössége teljes egyetértésben az alábbiak szerint határozta meg a Lorántffy-díjak átadásának rendjét:

1./ Lorántffy-díj elismerésben minden tanév végén 2 tanuló részesülhet:
- 1 fő végzős általános iskolai tanuló
- 1 fő végzős gimnáziumi tanuló

2./ A díjak odaítélésénél az alábbi szempontok meghatározóak:
- a végzős tanulók valamennyi évfolyamot iskolánkban végezték el (a végzős általános iskolai tanuló 8 évig, a végzős gimnáziumi tanuló 4 évig volt iskolánk diákja)
- a díjban részesülő tanulók magatartása, tanulmányi eredménye mindvégig kimagasló, példaértékű volt.

3./ A díjak odaítéléséről 5 fős kuratórium dönt minden tanév június 15-ig:
- 3 fő az iskola tantestületéből választva
- 2 fő a szülői munkaközösségből választva

4./ A díjak átadásának módja:
A Lorántffy-díjban részesülő tanulók a díjat az iskola és a gyülekezet előtt, a ballagási ünnepségek keretében vehetik át.

Jelen Határozatot hozta 2003 szeptemberében az iskola tantestülete és szülői munkaközössége egyetértésben.

Lorántffy-díjasok az általános iskolai tagozaton:

2003/2004. tanév: Ludvig Dóra
2004/2005. tanév: Juhász Viktória
2005/2006. tanév: Kunecz Veronika
2006/2007. tanév: megosztottan Samu Krisztina, Spánicz Dorina
2007/2008. tanév: Dézsi Katalin

Lorántffy-díjasok a gimnáziumi tagozaton:

2003/2004. tanév: Koós Balázs
2004/2005. tanév: Szabó Diána
2005/2006. tanév: Ágoston Gabriella
2006/2007. tanév: -
2007/2008. tanév: Madarász Noémi
2008/2009. tanév: Balázs Viktória


„És legyen az úrnak, a mi Istenünknek
jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek
munkáját tedd állandóvá nékünk.”         (Zsolt. 90,17)

Lorántffy Zsuzsanna Emlékérem

1999-ben Dr. Virágh Zoltán, gyülekezetünk presbitériumának tagja Lorántffy Zsuzsanna Emlékérmet alapított az alábbiak szerint:

„Isten kegyelméért és jóságáért vallott hálaadással, továbbá Édesanyám, néhai Osgyáni Bakos Mária iránti gyermeki szeretetem jeléül – mivel Ő annak az Osgyáni Bakos János leszármazottjának tudta magát, aki gyámja volt az árván maradt Lórántffy Zsuzsannának és Máriának -, valamint Édesapám, néhai Nemeskügyi-Récsei Virágh László, egykori földesi református tanítói iránti gyermeki szeretetemből fakadóan, s Lórántffy Zsuzsanna születésének 400. évfordulója tiszteletére az Úr 2000. Esztendejében Emlékérmet készíttettem.
Az emlékéremmel hazánk Nagyasszonya, valamint az általa hitben felnevelt s történelmünk jeles személyiségeiként számon tartott utódai iránti tiszteletemet kívántam kifejezni.
Alapítottam ezen túl Lórántffy Zsuzsanna Fejedelem asszony szépemlékére, aki az istenfélelem, a házastársi hűség és az anyai szeretet példaképe. Családi-szeretetéért, a gazdaság példás irányításáért, az oktatás ügyéért, illetve a szegények és betegek gyámolításáért vállalt cselekedeteire tekintettel pedig méltó arra, hogy a nemzeti felemelkedésért viselt elkötelezettség jelképévé váljon.
Az emlékérmet évente olyan személyek vagy közösségek kapják meg, akik munkájukkal a Kaposvári Lórántffy Zsuzsanna Református Iskola rangjának erősítését szolgálják, s akik a gyermekek tudás-oktatásáért és keresztyén életre való felkészítéséért személyes áldozatot vállalnak.”

Az emlékéremben részesültek:

1999: Lóczy Istvánné, Bellai Zoltán
2000: Szigetvári György
2001: Kiss Lajos
2002: Bellai Zoltánné
2003: Bellai László, Molnár Tímea
2004: Patay Istvánné
2005: Kondoray Béla
2006: Iskolánk Szülői Munkaközössége