Matolcsy Sándor – díj és Alapítvány

Matolcsy Sándor – díj

Dr. Matolcsy Sándor 1887-ben született Kaposváron, református lelkészcsaládok leszármazottjaként. Édesapját gyermekkorában elvesztette, ezért szerény anyagi körülmények között nevelkedett. Már iskolái végzése közben kenyérkeresetre kellett gondolnia. Általános és középiskolai tanulmányait Kaposváron, jogi tanulmányait Debrecenben, majd Budapesten végezte. Ügyvédi oklevele megszerzése után hazatért Kaposvárra, élete jelentős részében itt élt és dolgozott. Igen kiterjedt közéleti, gazdasági, ügyvédi, művelődési és egyházi tevékenységet folytatott. 1936-tól 1943-ig a Belső-Somogyi Református Egyházmegye főgondnokaként igyekezett tenni a református egyházért. A református iskolaügy bőkezű támogatója, a református nevelés és oktatás ügyének felvirágoztatója és éltető lelke volt.
Dr. Matolcsy Sándor az a közéleti ember volt, aki egész életével bizonyította, hogy a tudás, a vagyon és a befolyás nem önmagáért való, hanem társadalmi kötelezettségekkel jár: a köz javára való cselekvés alapvető morális kötelezettségével.
Fáradhatatlan munkája, közéleti áldozatkészsége, közösségi felelősségvállalása 1962-ben bekövetkezett halála után túlélve őt a mai kor számára különösen fontos üzenetet közvetít.

A Matolcsy Sándor Alapítvány Kuratóriuma 2004-ben, az első gimnáziumi osztály ballagásának és érettségi vizsgájának évében Matolcsy Sándor-díj alapításáról döntött.
A Matolcsy Sándor-díj átadását az alábbiak szerint határozta meg:

1. Matolcsy Sándor-díj elismerésben minden tanévben 1 fő 12. osztályos, végzős gimnáziumi tanuló részesülhet.

2. A díj odaítélésénél az alábbi szempontok meghatározóak:

A díjban részesülő
- elfogadja és magáénak érzi iskolánk szellemiségét
- erkölcsi magatartása példamutató
- iskolánkért és református gyülekezetünkért áldozatos munkát végez
- iskolája és lakóhelye kulturális életében aktívan szerepet vállal
- képességeihez mérten jó tanulmányi eredményű
- személyisége pozitív módon meghatározója szűkebb és tágabb környezetének
- viselkedése, magatartása előnyösen befolyásolja közössége alakulását

3. A díj odaítélésének módja:

- a 12. évfolyam tanulói 3 tanulót javasolnak maguk közül titkosan
- a 12. évfolyamon tanító tanárok 3 tanulót javasolnak megbeszélés alapján
- a javasolt tanulók közül a díjazottat egy 7 fős testület választja ki, amelynek tagjai: az iskola igazgatója, az iskola lelkész-igazgatója, a gimnáziumi tagozat vezetője, a 12. évfolyam osztályfőnöke, a református vallástanár, a Diáktanács elnöke és helyettese

4. A díj átadásának módja:

A Matolcsy Sándor-díjban részesülő tanuló a díjat az iskola előtt, a gimnáziumi ballagási ünnepség keretében veheti át.

Matolcsy Sándor díjasok:

2003/2004. tanév: Bogdán Márta
2004/2005. tanév: Varga Viktória
2005/2006. tanév: Török Péter
2006/2007. tanév: Marosi Gábor
2007/2008. tanév: Mezriczky Zsolt
2008/2009. tanév: Horváth Nikolett

Matolcsy Sándor Alapítvány

A Matolcsy Sándor Alapítványt egykori gyülekezeti tagunk, néhai Végh Szeréna alapította az alábbiakban meghatározott céllal.

A Matolcsy Sándor Alapítvány célja:
A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola tanulói közül a szociálisan hátrányos, rászoruló gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, szociális hátrányainak kiküszöbölése, az alapítvány lehetőségei által nyújtandó anyagi támogatás útján.

A Matolcsy Sándor Alapítvány székhelye:
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/d.
/A Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola helyével azonos/

A Matolcsy Sándor Alapítvány számlaszáma:
10918001-00000012-92070003

A Matolcsy Sándor Alapítvány kuratóriumának elnöke:
Dr. Költő László

Kuratóriumi tagok:
Bellai Zoltán
Bellai Zoltánné
Molnár Tímea
Kondoray Béla
Bellai Lászlóné
Dr. Fekete László