Nyelvi munkaközösség

Fontosnak tartjuk a korszerű idegen nyelv oktatását, mely jól felszerelt idegen nyelvi tantermekben folynak.
Első osztálytól lehetőséget biztosítunk tanulóinknak az angol vagy a német nyelv tanulására. E tantárgyakból a diákok felső tagozaton csoportbontásban tanulhatják az idegen nyelvet a 4. osztály év végéig elért eredményeik alapján. A gimnáziumban a kerettantervnek megfelelően megkezdődik a második élő idegen nyelv oktatása is, ami jelenleg iskolánkban angol, német vagy olasz nyelv. Célunk, hogy az érettségi vizsga előtt minél több diák tegyen alap- vagy középfokú nyelvvizsgát valamelyik nyelvből. Ehhez hivatottak segítséget nyújtani a diákok képességeire és igényeire épülő nyelvi szakköreink, felzárkóztató foglalkozásaink, valamint a 11. és 12. évfolyamokon biztosított, kis csoportban megvalósuló heti 2-2 közép- és emelt szintű érettségi fakultációs órák.
A nyolcadik és a tizedik évfolyam végén belső vizsgát tesznek a diákok az első idegen nyelvből.
Tanulóink rendszeresen részt vesznek városi és országos versenyeken.