Gimnáziumi tantestületünk bemutatkozik


A Lozsu A Lozsu
dr Petró László

dr Farkasné Papp Ágnes

Borsodi Attila

dr Kerekesné Pytel Anna

Herczog Anita

Kern Ágota

Kuruczné Borsi Angelika

Méng Zoltán

Nógrádiné Pócs Lujza

Petz Johanna

Radics Mária

Surányiné Zethner Gabriella

Szabó Gergely

Szabó Lászlóné

Szentpáliné Ujlaki Erika

Tálos-Nezdei Adrienn

Tódorné Vukov ÉvaVargáné Halász Anett